Toekomstige studenten bereiken? Stel jezelf deze vragen!

Toekomstige studenten bereiken? Stel jezelf deze vragen!

Een belangrijke uitdaging voor hogescholen, universiteiten en andere onderwijsinstellingen is om ieder schooljaar voldoende studenten te werven. Hiervoor worden open dagen georganiseerd en staan onderwijsinstellingen in contact met scholen waar de toekomstige studenten een vooropleiding volgen. Maar is dat voldoende?

Steeds meer scholen ontdekken de mogelijkheden van online marketing als onderdeel van de strategie voor student recruitment. Voor het uitwerken van een marketingstrategie moet je jezelf vragen stellen die betrekking hebben op je eigen organisatie en de mensen die je wilt bereiken.

Wil je meer of andere studenten werven met behulp van online marketing? Lees dan dit artikel, met daarin 17 vragen die je aan het denken zetten!

Doelgroep

Voordat je online marketing activiteiten kunt opzetten is het belangrijk om meer te weten te komen over de mensen die je wil bereiken. Stel jezelf de volgende vragen:

 1. Wie is onze doelgroep(en)?

 2. Waar is onze doelgroep te vinden (offline en online)? En is onze organisatie daar ook aanwezig?

 3. Hoe ziet de klantreis van de doelgroep eruit?

 4. Bieden we de juiste content aan bij iedere fase van de klantreis?

Bovenstaande vragen kunnen verschillend zijn per opleiding. Ook zijn voor internationale studenten bepaalde zaken (denk aan huisvesting en informatie over de stad) belangrijker dan voor nationale studenten.

Ook heeft de doelgroep in de oriëntatiefase van de klantreis andere behoeften dan in de beslissingsfase. Zorg ervoor dat de juiste informatie op de juiste momenten onder de aandacht wordt gebracht.

Een aantal ideeën voor content vind je hieronder:

 • Video testimonials,

 • Blogs, faq en ervaringsverhalen,

 • Foto’s van de campus, studenten enzovoorts.

Propositie

Net als bedrijven in de commerciële sector hebben onderwijsinstellingen te maken met onderlinge concurrentie. Het is daarom ontzettend belangrijk dat je weet waarin jouw organisatie zich onderscheidt van andere organisaties. Stel jezelf daarom de volgende vragen:

 1. Wie is/zijn onze concurrenten?

 2. Waarom is/zijn dit onze concurrenten?

 3. Zijn er veranderingen in de markt waarmee we rekening moet houden?

 4. Waarin onderscheidt onze organisatie en/of specifieke opleidingen zich van andere organisaties?

 5. Wordt er al optimaal gebruik gemaakt van het netwerk van partners, alumni enzovoorts?

 6. Welke van de opleidingen zijn het meest populair onder welke doelgroep en waarom?

Bij concurrentie onderzoek en het uitwerken van je propositie helpt het om een SWOT-analyse te maken. Hierbij kijk je naar interne en externe zaken die van invloed zijn op jullie organisatie.

Doelstelling

Een belangrijk onderdeel van een marketingstrategie is de doelstelling die hoort bij de activiteiten. Wil je bijvoorbeeld vooral werken aan je branding of wil je zoveel mogelijk aanmeldingen voor de volgende open dag realiseren?

 1. Welke doelstelling(en) zijn er?

 2. Hoe kunnen we deze doelstelling(en) meetbaar maken (bijvoorbeeld met een CRM en Google Analytics)?

Het marketing doel draagt bij aan het grotere doel. Bijvoorbeeld een doel dat jouw organisatie heeft gesteld met betrekking tot groei in aantal studenten in de komende vijf jaar.

Communicatie

Als je doelgroep helder is en je weet hoe je je onderscheidt van andere onderwijsinstellingen, dan is het belangrijk om kritisch te kijken naar je communicatie. Hiermee bedoelen we de website, social media profielen en offline uitingen. Maar ook de manier waarop er gecommuniceerd wordt met potentiële studenten. Vragen die je jezelf kunt stellen met betrekking tot communicatie:

 1. Stimuleren we de doelgroep om over te gaan op actie (bijvoorbeeld een brochure aanvragen of contact opnemen)?

 2. Kan de doelgroep gemakkelijk de informatie die hij/zij zoekt vinden op onze website?

 3. Is onze organisatie bereikbaar via de kanalen die de doelgroep het liefst gebruikt (bijvoorbeeld WhatsApp)?

 4. Volgen we deze contactmomenten goed op?

 5. Weten we welke zoekopdrachten de doelgroep gebruikt in Google? En is onze website zichtbaar in de zoekresultaten van deze zoekopdrachten?

Strategie

Kortom, ook voor het werven van studenten geldt dat het belangrijk is om een strategie op te zetten en goed meetbaar te maken wat de effecten zijn van je marketing inspanningen. Kunnen jullie hier wel wat hulp bij gebruiken? Neem dan contact met ons op!

Ook interessant om te lezen