Think Online besteedt zorgvuldige aandacht bij het creëren, samenstellen en verspreiden van informatie, maar kan op geen enkele manier instaan voor de juistheid, voortdurende actualiteit of volledigheid hiervan. Think Online aanvaardt dan ook geen enkele verantwoordelijkheid voor schade op welke manier dan ook ontstaan door gebruik, onvolledigheid of onjuistheid van de aangeboden informatie op deze website.

Verwijzingen naar of links naar andere websites dienen alleen ter informatie. Think Online geeft dan ook geen garantie voor de toegankelijkheid en de inhoud van de betreffende websites en aanvaardt op geen enkele wijze aansprakelijkheid voor het functioneren van of voor de informatie op die websites.